ROXTRANS startade i mars 2006 med inriktning på lokal Åkeriverksamhet och Lagerhantering. Vår VD Hasse Gustafsson har lång erfarenhet i åkeribranschen och har under den tiden byggt upp ett stort förtroende och kontaktnät.

 

Vår policy

Vår policy är att alltid hålla en hög servicegrad.
När vi åtar oss ett uppdrag skall kunden kunna lita på oss som ett seriöst och tryggt företag.

Affärsidé

ROXTRANS affärsidé är att tillhandahålla åkeri och lagerhanteringstjänster där kunden är i centrum.
Vi vill vara problemlösaren i det korta och långa perspektivet. Vårt samarbete bygger på ömsesidigt förtroende.

Fair Transport

För ROXTRANS är det en självklarhet att vara med i Fair Transport.
Vill du veta mer om vad det innebär, kan du läsa här: http://www.akeri.se/fairtransport